Telovýchovná jednota Gemerská Poloma

 

Históriou nášho futbalu

Telovýchovná organizácia vznikla u nás v roku 1928. Úspechy dosiahla v rokoch 1963/64 keď futbalisti hrali v prvej B triede krajskej súťaže Podtatranskej skupiny a v rokoch ?...... keď hrali V. ligu Košicko-gemerskej skupiny a Spišsko-gemerskej skupiny

Roky 1945 – 1965

Najstaršia generácia

Funkcionári: Jamnický, Hruboš, Spišiak Berto

Hráči: Spišiak Jozef, Ondrej Lišuch (od Breznana), Ondrej Ďuriček, Ondrej Ďuriček , Ján Červenák, Ján Zatroch, Ján Lišuch, Belo Šmelko, Ján Romok, Ondrej Greško, Ján Sáreník, Laco Oloch, Očkaikovci, Zatrochovci Števo a Vojtech, Tomášik, Tibor György, Ondrej Chanas, Ivo Šoltés, Ján a Ondrej Šimkovci, Štefan Lišuch. 

Ihrisko sme mali na Dedinskej lúke a potom na Koštelnej. Hrali sa Okresné majstrovstvá.

 

Staršia generácia

Roky 1965 – 1980

Ihrisko znova bolo urobené na Dedinskej lúke. Ako obliekáreň slúžila prevezená drevená šopa, od tehelni. Na oplotenie ihriska slúžili drevené dosky. Hralo sa Krajské majstrovstvo skupina B.

Funkcionári: Ondrej Červenák, Juraj Ďuriček st., Ján Chochol st., Ondrej Kušnier, Ján Sáreník, Štefan Ciberaj, Štefan Červenák (u Valky), Juraj Puškáš.

Hráči: Štefan a Vojtech Zatrochovci, J. Zatroch, Chanas, Benedik, Miler, Matajzík, Ján Ďuriček, Jozef Ďuriček, Jaro Sklenár Šestina, Juraj,  Ján, Štefan, Ondrej Švecovci, Dušan  Ďuriček, Vlado Spišiak, Ján Chochol, Milan Dovala, Milan Šimšík, Ján Garguš, Juraj Ferenčík St, Milan Benedik, Ján Kolesár, Ing. Ján Lišuch, Ondrej Hatvaník, Ondrej Tompoš, Štefan Chochol, Štefan Lipták, Ondrej Hatvaník, Pavol Galajda, Ondrej Romok, Ján Sústrik, J. Chanas, Ján Baláž, Tibor Polgár, Ondrej Súster, Milan Tomašiak, Juraj Kušnier, Juraj Antal, Gejza Čižmár, Vladimír Greško,  Milan Lipták, Ondrej Strelka, Ján Mišina. 

 

Stredná generácia

Roky 1980 – 1995

Ihrisko bolo znova prerobené a oplotené. Postavila sa tribúna a vystavili sa aj obliekárne (terajšie). Financie na prestavbu boli zabezpečené od Okresného výboru československej telovýchovy v Rožňave, a to v hodnote 100.000,00 Čsk. Hrala sa V. liga Východoslovenského regiónu. 

 Funkcionári: Ondrej Kušnier, Ján Ďuriček ml., Ján Ďuriček st. od Kolesárika, Štefan Ciberaj, Ján Baláž, Štefan Klement, Milan Dovala, Ján Ďurán, Ján Koltáš, Ján Kolesár, Vladimír Spišiak, Ján Chanas, Ján Antal, Tibor Polgár, Ondrej Tomášik, Ondrej Tompoš.

Hráči: Jaroslav Šmelko, Jaroslav Sklenár, Štefan Lipták, Ľubo Ďuriček, Jaroslav Sústrik, Jaroslav Spišiak, Miroslav Ďuriček, Ján Antal, Marián Smerek, Slavo, Jozef, Ján Ďuránovci, Miloš Romok, Milan Šimšík, Stanislav Ďuriček, Jaroslav a Juraj Ferenčík, Vladimír Spišiak, Peter Olexa, Ivo Sústrik, Vladimír Čižmár, Zdeno a Rasťo Greško, Július Benedik, Rasťo a Marián Ferenc,  Marek Priester, Štefan Garguš, Jaroslav Chanas, Ján Dovec, Štefan Leštach, Šimonovci, Ivan Miškovič a hráči z Rožňavy Laco Kováč, Kelemen,  Laco Fabián,  Tibor Világi, Ruzso, Truhan, Štefan Ondrej.

 

Slovo na záver. Aj touto cestou chcem poďakovať za práce, ktoré sa urobili na terajšom ihrisku, za ťažké mechanizmy, ktoré zabezpečil predseda MNV Ján Zeman, za financie  100.000,00 Čsk od OV ČSTV v Rožňave cez bývalého predsedu pána Barilu, za výkop jám pre osadenie rúr, za betónovanie ochranných rúr, za montážne práce pri oplotení plechom, za montážne práce na tribúne, za murárske práce a odborné práce pri výstavbe obliekárne. Vďaka patrí všetkým Polomčanom, ktorí sa zúčastnili prác pri výstavbe terajšieho futbalového ihriska ako „ akcie Z“ bez odmien, len za malé občerstvenie ako brigádnici.

 

Futbal dnes

Ihrisko sa presťahovalo v 80-tich rokoch a od vtedy slúži športovej verejnosti až doteraz s menšími doplnkami. V posledných rokoch po nežnej revolúcii hráme v I. triede Okresné majstrovstvá.

 

Mladšia generácia

 Funkcionári: Ján Chanas, Ján Ďuriček, Miroslav Ďuriček, Ľubomír Ďuriček, Marián Ferenc, Július Benedik, Stanislav Chochol, Radoslav Švec.

 Hráči: Jaroslav Chanas, Peter Kristof, Marek Galajda, Jozef Gunár, Ľubomír Hatvaník, Viktor a Julo Lišuchovci, Ľubomír Ďuriček, Viktor Ďuriček, Rasťo Greško, Štefan Forgáč, Peter Lipták, Roman Die, Ondrej Žúdel, Zdeno Greško, Tomáš Klement, Ján Valko, Libor Urban, Martin a Miro Ďuriček, Michal Mihálik.

 

V doterajšej histórii polomského futbalu jeden z najväčších úspechov dosiahli starší dorastenci v rokoch 2000 až 2004, pod vedením Miroslava Ďuričeka a vedúceho mužstva Ľubomíra Ďuričeka, keď hrali 4. ligu Východoslovenského regiónu. Z týchto chlapcov dnes väčšina tvorí A mužstvo Družstevníka Gemerská Poloma.

 

4. liga Gemerská Poloma

Hráči: Maťo Ďuriček, Ľubo Ďuriček, Marian Smerek, Viktor Ďuriček, Martin Ďuriček, Roman Die, Miroslav Tomášik, Lukáš Ferenčák, Maťo Arvay, Marian Ďuriček, Stano Ďuriček, Libor Urban, Ján Valko, Miroslav Spišák, Slavo Ďurán.

Tréner: Miroslav Ďuriček

Vedúci mužstva: Ľubomír Ďuriček

 

Pikošky z nášho futbalu

 V mužstve 4. ligy je osem členov Ďuričekovcov.

Na Kostelnej. Gemerská Poloma hrala s Nižnou Slanou, v polovici 2. polčasu zlomili Nižnoslanci nášmu domácemu hráčovi nohu. V tom momente sa zápas ukončil a začala sa trma-vrma s tým, že domáci boli vo väčšom počte, a tak Nižnoslanci museli po štreke (železnici) smerom na Henckovce ujsť a my Polomci za nimi.

 

V dnešnej dobe finančne na činnosť prispieva Obecný úrad Gemerská Poloma so starostom Jánom Chanasom, za čo sme všetci športovci vďační. Nech nám je prepáčené, keď sme niektorých funkcionárov alebo hráčov neopomenuli. Ďakujeme.

 

V prípade starších spomienok uvítame nové informácie a tie budú taktiež uverejnené v našich Polomských novinách.

 

Spracoval Ján Ďuriček

máj 2006

Fotogaléria: História klubu